Политика конфиденциальности

Privatumo politika (skyrelis)

Jūsų asmeninių duomenų saugumas – mūsų prioritetas. Čia galite sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės Silvertree.lt ir ką su šia informacija darome.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl nerenkame jokių nereikalingų duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam Silvertree.lt svetainės naršymui ir paslaugų teikimui.

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Visa informacija yra šifruojama ją saugant.

Silvertree.lt kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik Silvertree.lt įgalioti asmenys, kurie atsakingi už Silvertree.lt svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniam asmeniui (duomenų subjektui) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu.

Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys, tai yra bet kokia informacija, kuri susijusi su fizinio asmens identifikavimu ir atpažinimu.

Privatumo politikos taikymas

MB „Kalėdų Džiaugsmas“ privatumo politika taikoma apdorojant asmeninius duomenis, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu (forma) fizinis asmuo pateikia savo duomenis internetinėje parduotuvėje, elektroniniu paštu ir t.t. 

Pagrindinė informacija

Asmeninių duomenų tvarkymo tikslas: prekių, paslaugų pirkimo sutarties sudarymas, prekių pristatymas, mokėjimų administravimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas.

Kontrolierius: MB „Kalėdų Džiaugsmas“, Įm. k.: 306437141.

Adresas: Vytenio 54-9, Vilnius.

Teisinis pagrindimas: legitimumo interesai MB „Kalėdų Džiaugsmas“.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims: nevykdomas.

Asmens duomenų tvarkymas ir teisinis pagrindimas

Asmeninių duomenų tvarkymas atliekamas norint realizuoti tikslus, aprašytus šioje privatumo politikoje, taip pat ir MB „Kalėdų Džiaugsmas“ (komercinė veikla) legitimumą. Laikytis norminių teisės aktų: gaunant, apdorojant, saugojant ir t.t.  asmeninius duomenis fiziniams asmenims, taip pat vykdyti žmogaus teises reguliuojančius norminius aktus.

Duomenų saugojimo terminas priklauso nuo reglamentuoto laikotarpio norminiame akte arba laikotarpio, suderinto sutartyje, arba reglamentuoto MB „Kalėdų Džiaugsmas“. Asmeniniai duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga įgyvendinti norminiame akte numatytus reikalavimus, laikantis legitimių MB „Kalėdų Džiaugsmas“ interesų.

Įsigaliojus sąlygoms, kad asmeninių duomenų saugoti nebereikia, asmeniniai duomenys yra panaikinami.

Norint užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojamos specializuotos ir saugios programos: antivirusinės programos („užkardos“) ir kiti techniniai sprendimai.

Asmeninių duomenų saugojimas

Asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims (šalys, kurios neįeina į ES ir/arba EEZ).

Asmeniniai duomenys gali būti perduoti MB „Kalėdų Džiaugsmas“ partneriams, organizacijoms, suteikiančioms paslaugas (operatoriai) ir įgaliotiems juridiniams, ir fiziniams asmenims (teisininkams). Asmens duomenų perdavimas vyksta saugiai, naudojant apsaugotas programas ir technologijas. Asmeniniai duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kuri reikalinga įgyvendinti teisinius ir legitiminius MB „Kalėdų Džiaugsmas“ interesus.

Komercinių pasiūlymų ir reklaminės medžiagos siuntimas

Komerciniai pasiūlymai siunčiami tiems adresatams / fiziniams asmenims, kurie sutiko gauti komercinius pasiūlymus (reklaminę medžiagą) iš MB „Kalėdų Džiaugsmas“. Informacija, kaip atsisakyti reklaminės medžiagos nurodyta el. laiške. Taip pat reklaminės medžiagos galima atsisakyti parašius el. paštu info@silvertree.lt

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga įgyvendinama remiantis aktualiausiais norminiais aktais (reglamentai, įstatymai, taisyklės).

Priėjimas prie asmeninių asmens duomenų

Fizinis asmuo gali gauti priėjimą prie savo asmeninių duomenų, rašytinio prašymo pagrindu, laikantis asmens duomenis reguliuojančių norminių aktų, taip pat norminių aktų, reguliuojančių paraiškų priėmimą ir nagrinėjimą, išsiunčiant prašymą el. paštu: info@silvertree.lt.

Pateikiant prašymą, fizinis asmuo privalo save identifikuoti, tam, kad MB „Kalėdų Džiaugsmas“ galėtų įsitikinti, kad asmuo prašo būtent savo duomenų. Tik tokiu atveju MB „Kalėdų Džiaugsmas“ suteiks asmeniui visus turimus duomenis ir kitą teisės aktų nustatytą informaciją.

Teisė atsisakyti sutikimo

Fizinis asmuo turi teisę atšaukti duotą sutikimą asmens duomenų tvarkymui. Atšaukimas pateikiamas tais pačiais būdais, kaip ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

Fizinis asmuo gali atsiųsti savo atsisakymą dėl asmens duomenų tvarkymo, el. Paštu: info@silvertree.lt

Atsisakymas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą. Taip pat atsisakymas neturi įtakos ir nesustabdo asmens duomenų tvarkymo, kuris buvo pateiktas prieš atsisakymą pagal ir/arba remiantis teisės aktų reikalavimais (reglamentas, įstatymai, taisyklės). 

Baigiamosios nuostatos

MB „Kalėdų Džiaugsmas“ turi teisę keisti privatumo politikos sąlygas ir ją atnaujinti. Apie svarbius pakeitimus mes pranešime Svetainėje ar kitais įprastais būdais. Mums pakeitus Privatumo Politiką, jos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainėje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Šio skyriaus antraštės turėtų būti interpretuojamos tik kaip palengvinančios informacijos pateikimas.

Duomenų subjektas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę kreiptis į MB „Kalėdų Džiaugsmas“ arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

SLAPUKAI (skyrelis)

www.silvertree.lt tinklapis naudoja slapukus (angl. cookies)

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie įkeliami į Jūsų kompiuterį ar mobilųjį telefoną, kai apsilankote svetainėje. Po kiekvieno vėlesnio apsilankymo šie failai grąžinami į svetainę, kuri juos atpažįsta.

Slapukai veikia kaip konkretaus pagrindinio puslapio atmintis. Kai lankotės svetainėje dar kartą, ji leidžia atpažinti Jus ir atnaujina Jūsų nustatymus, taip padarydama naršymą svetainėje patogesnį vartotojui. Daugiau informacijos apie slapukų failus, kaip valdyti juos ir pašalinti, surasite tinklapyje – www.aboutcookies.org.

Kaip mes naudojame slapukus?

Tinklapis naudoja slapukus tam, kad prisimintų:

  • ar vartotojas buvo informuotas apie slapukų failų naudojimą;
  • kada įvyko paskutinis veiksmas svetainėje;
  • informaciją įvestą į paieškos laukelį.

Google Analytics

Tinklapyje yra „Google Analytics“ programos slapukai, sukurti „Google Inc“. Jie naudojami siekiant pagerinti turinio kokybę ir prisitaikymą  prie vartotojo poreikių. Detalesnę informaciją apie „Google Analytics“ sąlygas galima rasti http://www.google.com/analytics/terms/us.html tinklapyje.

Kaip išjungti slapukus?

Jus galite slapukus išjungti arba pašalinti. Detalesnę informaciją, kaip tai padaryti, Jūs galite surasti: aboutcookies.org. Galite ištrinti visus slapukų failus arba kompiuteryje esančią naršyklę nustatyti taip, kad nebūtų išsaugojami slapukų failai. Tokiu atveju Jums kiekvieną kartą reikės rankiniu būdu pakoreguoti tinklapio nustatymus, taip pat kai kurios paslaugos ar puslapio funkcijos gali neveikti.

0
Корзина
Ваша корзина пустаВернуться в магазин
Вам также может понадобиться...