Tvarus prisidėjimas prie žmogaus ir gamtos santykio gerovės - Silvertree

Šiomis dienomis pasaulio verslai, kompanijos, kryptingai vykdydami savo veiklą, žingsnis po žingsnio juda tvarumo link – harmonijos palaikymo visuomenės, gamtos ir žmonių tarpusavio santykiuose, atsakingai kuriant nuolatinę vertę.

Todėl ir mes, SilverTree komanda, vadovaudamiesi tvirtomis vertybėmis, laisvai ir sąmoningai priėmėme sprendimą elgtis atsakingai ir priimti atitinkamus konkrečius sprendimus, kurie keičia mūsų verslo kasdienybę ir taip žengti į tvaraus verslo pasaulį.

Kalėdinių eglučių auginimo koncepcija

Visą SilverTree tvarumu pagrįstą veiklą patvirtina „Climate Tree Certified“ – kalėdinių eglučių auginimo koncepcija, kuri dalyvauja ir padeda spręsti bendrus klimato kaitos iššūkius, daugiausia dėmesio skiriant anglies dioksido (CO2)  išmetimo problemai.

Tokia auginimo koncepcija šventinių spygliuočių medelių auginimo plantacijų ypač reikalauja turėti ne mažiau kaip 50% nuolatinio mišraus miško ir natūraliai išsivysčiusios laukinės gamtos.  Prie šios natūralios CO2 absorbcijos prisideda ir mūsų eglučių auginimo plantacijos.

Siekiant subalansuoti ir išlaikyti medelių auginimo plantacijų CO2 absorbciją ir ekosistemą, mūsų verslas yra įsipareigojęs atlikti teoriškai ir praktiškai pagrįstas dokumentacijas, kuriose yra pateikiama išsami informacija apie eglučių pirkimą, sodinimą ir kirtimą.

Tvirtai laikomės nuostatos, kad kiekvienam nukirstam augalui, turime pasodinti mažiausiai bent vieną naują augalą. Tokiu tikslingu veiksmu dar kartą prisidedame prie bendrų klimato iššūkių mažinimo.

Siekiame užsiimti visuomenės edukacija, kuria norime žmones įtikinti apie tikros eglutės pasirinkimo sukuriamą naudą gamtai bei pranašumą prieš dirbtinės eglutės įsigijimą. Pavyzdžiui, vienos dirbtinės eglutės paliekamo anglies pėdsako kiekis (išmetamųjų teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris susidaro dėl produkto gaminimo ar kasdienės žmogaus veiklos), pasak „British Carbon Trust“, siekia 40 kg CO2, o natūrali eglutė palieka tik 3,5 kg CO2pėdsaką. Taip pat savo veikloje akcentuojame, kad gyvų eglučių auginimas yra naudingesnis gamtai, dėl CO2absorbcijos (per metus eglutės vidutiniškai absorbuoja 10 tonų/ha) ir deguonies (O2) išskyrimo, o dirbtinių eglučių gaminimo metu – priešingai – CO2 yra išskiriamas.

Svarbu ir tai, kad visomis SilverTree įsigytomis ir iš klientų surinktomis eglutėmis atitinkamai kruopščiai pasirūpiname. Vienos eglutės yra atsakingai perdirbamos, tampa žemės trąša ar biokuru. Kitos, kurios buvo augintos ir įsigytos vazone, yra atsodinamos antram gyvenimui, iš kurių net 90% sėkmingai prigyja ir žaliuoja toliau, jei visą šventinį laikotarpį buvo tinkamai prižiūrimos, remiantis mūsų eglučių priežiūros rekomendacijomis.

Klimato kaitą mažinantys produktai

Climate Tree sertifikatas užtikrina, kad mūsų parduodami kalėdiniai spygliuočiai yra tvarūs produktai, kuriais darome mažesnį poveikį klimato kaitai.

Climate Tree nustatytais kriterijais, kurie apima ir produktų transportavimo proceso klimato kaitos mažinimo reikalavimą, priėmėme reikšmingą sprendimą eglučių išvežimo politikoje. Siekdami mažinti transporto priemonių išmetamą CO2 kiekį ir vairuoti mažiau, bet ir protingai, kalėdinių medelių išvežimui sudarome tvarkaraščius, kuriais remiantis vieną dieną paskiriame vienam miesto mikrorajonui.

SilverTree – tvarus verslas

Kaip gamta myli žaliuojančius medžius, taip ir mūsų verslas siekia kuo labiau prisidėti prie, kalėdinį džiaugsmą suteikiančių, spygliuočių tvaraus auginimo ir atsakingo tausojimo. Todėl gera vienu žingsniu žengti greta kitų tvarias idėjas plėtojančių verslų ir kurti žmogaus bei gamtos santykį, paremtą tvarumu.

0
    0
    Krepšelis
    Tuščias krepšelis